User Tools

Site Tools


31-c-m-ph-c-m-th-y-la-gi

Cẩm Phú là một xã thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Cẩm Phú có diện tích 20,86 km², dân số năm 1999 là 5922 người,[1] mật độ dân số đạt 284 người/km².

Xã Cẩm Phú nằm ở phía nam của huyện Cẩm Thủy.

Năm 2004, sau khi thị trấn nông trường Phúc Do được giải thể, xã Phúc Do được thành lập trên cơ sở 220,74 ha diện tích của xã Cẩm Tân và 358,21 ha diện tích của xã Cẩm Phú do thị trấn nông trường Phúc Do quản lý trước đây. Ngoài ra, 602 người của thị trấn nông trường Phúc Do được chuyển về xã Cẩm Phú.[3].

Xã Cẩm Phú có tỉnh lộ 217 chạy qua.

31-c-m-ph-c-m-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)