User Tools

Site Tools


31-c-m-ho-ng-la-gi

Cẩm Hoàng là một xã thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Cẩm Hoàng có diện tích 7,76 km², dân số năm 1999 là 7367 người,[1] mật độ dân số đạt 949 người/km².Phía Bắc giáp với Lương Tài(Bắc Ninh),phía Đông giáp với Cẩm Văn,Cẩm Vũ,phía Nam giáp với Cẩm Định,Cẩm Sơn,phía Tây giáp với Thạch Lỗi,Kinh Nguyên.

Xã gồm 6 thôn Phượng Hoàng,Kim Đôi,Ngọc Lâu,Phí xá,Quý Khê,19/5.

31-c-m-ho-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)