User Tools

Site Tools


31-c-m-h-ng-c-m-xuy-n-la-gi

Cẩm Hưng là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Cẩm Hưng có diện tích 20,25 km², dân số năm 1999 là 6662 người,[1] mật độ dân số đạt 329 người/km².

Các thôn:

 • Thôn 1
 • Thôn 2
 • Thôn 2A
 • Thôn 2B
 • Thôn 3
 • Thôn 4
 • Thôn 5
 • Thôn 6
 • Thôn 7
 • Thôn 8
 • Thôn 9
 • Thôn 10
 • Thôn 11
 • Thôn 12
 • Thôn 13
 • Thôn 14
 • Thôn 15
 • Thôn 16
 • Khu Di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách Quốc lộ 1A khoảng 3 km về phía Tây
31-c-m-h-ng-c-m-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)