User Tools

Site Tools


31-c-m-h-ng-c-m-gi-ng-la-gi

Cẩm Hưng là một xã thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Cẩm Hưng có diện tích 6,2 km², dân số năm 1999 là 5985 người,[1] mật độ dân số đạt 965 người/km².

Xã Cẩm Hưng có 8 thôn: Đông Đô, Đức Tinh, Hỷ Duyệt, Đồng Quan, Hộ Vệ, Đồng Xuyên, Mậu Duyệt, Mậu Tân.

31-c-m-h-ng-c-m-gi-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)