User Tools

Site Tools


31-c-m-h-c-m-xuy-n-la-gi

Cẩm Hà là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Cẩm Hà có diện tích 6,09 km², dân số năm 1999 là 4457 người,[1] mật độ dân số đạt 732 người/km².

Các thôn của Cẩm Hà:

  • Cẩm Đông
  • Nguyễn Đối
  • Trung Tiến
  • Trung Thắng
  • Thành Xuân
  • Xuân Hạ
  • Nam Xuân
  • Hoa Xuân
  • Đông Xuân
  • Tây Xuân
31-c-m-h-c-m-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)