User Tools

Site Tools


31-c-m-gi-ng-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-gi-ng-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Cẩm Giàng</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cẩm Giàng có diện tích 0,45 km², dân số năm 1999 là 2075 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ đạt 4611 người/​km².
 +</​p><​p>​Thị trấn Cẩm Giàng có lịch sử gần bốn trăm năm, trong thư tịch cổ thì gọi là <​i>​Cẩm Giang</​i>​ (<​i>​sông Gấm</​i>​),​ về sau vì tránh tên huý của chúa Trịnh Giang nên đọc thành <​i>​Cẩm Giàng</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thị trấn Cẩm Giàng có một địa thế là phía Bắc và phía Tây được bao bọc bởi một nhánh của sông Thái Bình (tên sau này) cùng với con đê uốn quanh, tiếp giáp với nền văn hoá quan họ Kinh Bắc đồng thời cũng là điểm giao thoa hai vùng văn hoá hào hiệp, khoa cử xứ Đông. Phía Đông và phía Nam tiếp giáp với những vùng đất màu mỡ. Cẩm Giàng có chiều dài gần một nghìn mét, nằm dọc tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng. Dấu hiệu nhận ra Cẩm Giàng là cây cầu sắt Cẩm Giàng dài 35 m qua sông Cẩm Giàng từ năm 1901. Cách tỉnh lỵ Hải Dương chừng hơn chục cây số theo đường chim bay, về Hà Nội bốn mươi cây số, có đường liên tỉnh sang vùng lân cận Lang Tài, Bắc Ninh. Vì thế Cẩm Giàng tuy nhỏ hẹp nhưng cũng thông thoáng với ngoài.
 +</p>
 +
 +<​p>​Vùng đất Cẩm Giàng có bề dày văn hiến về khoa bảng, trong các cuộc thi qua các Triều đại đã có 54 vị đỗ đại khoa. Năm 1655, tại đây đã xây dựng Văn chỉ huyện (là một trong các Văn chỉ có nhiều người đỗ đạt nhất tỉnh thời ấy) để ghi công người xưa. Riêng mảnh đất Kim Quan đã có chi người, là thôn có nhiều người đỗ đạt nhất huyện.
 +</​p><​p>​Đến năm Minh Mạng thứ 19 (1838), lỵ sở huyện Cẩm Giàng ở thôn Trữ La chuyển về khu đất phía đông bắc thôn Kim Quan cũng cùng một xã. Kim Quan trở thành thủ phủ Cẩm Giàng, có huyện đường đông vui sầm uất. Vùng đất đồng bằng, có ngã ba sông, hình thành phố lẻ, chợ nhỏ, nhanh chóng thu hút dân các vùng về đây lập nghiệp.
 +</​p><​p>​Năm 1905, đường xe lửa Hà Nội - Hải Phòng chạy qua chia cắt tự nhiên làng thành 2 phần: thôn Kim Quan và phố Cẩm Giàng cùng nhà ga. Ga Cẩm Giàng trở nên đầu mối quan trọng trung chuyển hành khách và hàng hoá cho cả vùng.
 +</​p><​p>​Khoảng năm 1910, đường xe lửa nối liền Cẩm Giàng với Ninh Giang (một huyện của Hải Dương) bắt đầu đi vào hoạt động, đầu tiên là để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa (hàng hóa chủ yếu là thóc, gạo tới nhà máy xay Ninh Giang được xây dựng rất lớn hồi đó, sau khi khai thác một thời gian thì dần dần suy giảm do việc vận chuyển được thực hiện bằng đường thủy nối thẳng từ Ninh Giang về thị xã Hải Dương), việc này làm cho <​i>​phố Cẩm Giàng</​i>​ càng trở lên sầm uất.
 +</​p><​p>​1925,​ xảy ra mâu thuẫn về đất cát, quyền lợi của nhân dân và hương lý sở tại. Để giải quyết mâu thuẫn đó, ở đây đã lập ra khu vực hành chính riêng, tách làng thành phố (tức phố thuộc làng).
 +</​p><​p>​Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, địa bàn Thị trấn Cẩm Giàng thuộc xã Kim Quan, tổng Kim Quan, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cách mạng tháng Tám thành công, nhưng phải đến tháng 4 năm 1946 xã Kim Giang mới được thành lập. Từ 1955, phố Cẩm Giàng không còn là huyện lỵ nữa do cơ quan huyện chuyển về Cao Xá, vì vậy về mặt hành chính lúc này phố vẫn trực thuộc xã Kim Giang.
 +</​p><​p>​Ngày 19 tháng 09 năm 1958, theo Quyết định 145 của Uỷ ban Hành chính Quân khu Tả ngạn, khu phố Cẩm Giàng (thuộc xã Kim Giang) tách ra thành lập thị trấn Cẩm Giàng. Thị trấn Cẩm Giàng hình thành một trong 19 đơn vị cơ sở hành chính của huyện Cẩm Giàng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Với lợi thế "cận thị, cận giang" và lại là trung tâm huyện lỵ, buôn bán, giao thông đầu mối, lúc này, tuy phố đã tách khỏi làng nhưng vẫn trực thuộc xã, <​i>​phố Cẩm Giàng</​i>​ là một trong những phố huyện sầm uất nhất tỉnh lúc đó.
 +Hiện nay TT Cẩm Giàng được coi là một trong nhưng huyện thị giàu có nhất tỉnh Hải Dương. Với một số Làng Xã có bước tiến phát triển vượt bậc. như Cẩm Điền là một trong những làng có kinh tế mạnh nhất trong các huyện từ trước đến nay với 80% hiện nay là nhà cao tầng và anh chị em được đi sang nước bạn.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ Có thể nói TT Cẩm Giàng là 1 TT khá giàu mạnh trong các lĩnh vực
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011131604
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 930/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33495/​2097152 bytes
 +Template argument size: 799/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1587/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.094/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 233.322 ​     1 -total
 + ​57.23% ​ 133.522 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.58% ​ 120.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.94% ​  ​48.860 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.54% ​  ​38.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​15.06% ​  ​35.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.09% ​  ​30.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​12.58% ​  ​29.352 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.29% ​  ​26.351 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  8.40%   ​19.607 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Gi&​agrave;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​247736-0!canonical and timestamp 20181011131603 and revision id 41773252
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-gi-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)