User Tools

Site Tools


31-c-m-gi-ng-b-ch-th-ng-la-gi

Cẩm Giàng
Địa lý
Diện tích 9,33 km²
Dân số  
 Tổng cộng 2.101 người
 Mật độ 225 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Mã hành chính 02008[1]

Cẩm Giàng là một xã của Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Cẩm Giàng có diện tích 9,33 km², dân số khoảng 2.101 người, mật độ dân số đạt 225 người/km².[2] Cẩm Giàng có quốc lộ 3 đi qua địa bàn, trên tuyến có cầu Nà Cú bắc qua sông Nà Cú, một phụ lưu chính của sông Cầu hay còn có tên là sông Cẩm Giàng ở đoạn chảy qua xã.

Xã Cẩm Giàng được chia thành các xóm bản: Nà Xỏm, Nà Cù, Nà Pục, Nà Pẻn, Nà Ngăm, Nà Tu, Khuổi Chanh, Khuổi Dấm, Trung tâm, Bó Bả, Thôn Ba Phường.

31-c-m-gi-ng-b-ch-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)