User Tools

Site Tools


31-c-m-an-la-gi

Cẩm An là một phường thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Phường có diện tích 3,148 km², dân số theo thống kê năm 2010 là 5.408 người, mật độ 1.718 người/km²[1]

Địa giới hành chính phường Cẩm An: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Cẩm Hà; Nam giáp các phường Cẩm Châu, Cửa Đại; Bắc giáp huyện Điện Bàn.[2]

Phường Cẩm An có 5 khối dân phố: An Bàng, An Tân, Tân Thành, Tân Thịnh, Tân Mỹ.

31-c-m-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)