User Tools

Site Tools


31-c-linh-la-gi

Cổ Linh là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Cổ Linh có diện tích 39,49 km², dân số năm 1999 là 2996 người,[1] mật độ dân số đạt 76 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Công Bằng, xã Bộc Bố.
  • Đông giáp xã Xuân La, xã Nghiên Loan.
  • Nam giáp xã Cao Tân.
  • Tây giáp xã Hồng Thái của huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.

Xã Cổ Linh có diện tích 39,23 km², dân số khoảng 3259 người, mật độ dân số đạt 83 người/km².[2] Cổ Linh có một số dòng suối chảy qua như Tả Nhì, khuổi Trà, Nà Pùng, Bản Cam.

Xã Cổ Linh được chia thành các xóm bản: Sáng, Nghè, Cảm, Nặm Nhí, Nà Pùng, Lũng Vài, Lủng Phặc, Cốc Nghè, Khuổi Trà, Thôm Niêng, Lủng Nghè.

31-c-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)