User Tools

Site Tools


31-c-l-la-gi

Cư Lễ là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Cư Lễ có diện tích 60,52 km², dân số năm 1999 là 1976 người,[1] mật độ dân số đạt 33 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Văn Minh, xã Lam Sơn.
  • Đông giáp xã Kim Lưu, xã Yên Lỗ và xã Thiện Hòa (Bình Gia, Lạng Sơn).
  • Nam giáp xã Thiện Hòa (Bình Gia, Lạng Sơn).
  • Tây giáp xã Hảo Nghĩa, xã Hữu Thác, xã Văn Minh.

Xã Cư Lễ có diện tích 63 km², dân số khoảng 2102 người, mật độ dân số đạt 33 người/km².[3] Cư Lễ có tuyến quốc lộ 3B chạy qua địa bàn. Xã có ngọn núi Pia Ngôm cao 1192 mét tạo thành ranh giới với tỉnh Lạng Sơn. Các con suối trong xã gồm suối Cư Lễ, khuổi Phin, khuổi Cuông.

Xã Cư Lễ được chia thành các thôn bản: Khau Ngoà, Khau An, Pò Rí, Pò Pái, Phja Khao, Khau Pần, Cạm Myầu, Kéo Đeng, Pác Phàn, Pò, Nà Lẹng, Sắc Sái, Khuổi Quân, Nà Dài.

31-c-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)