User Tools

Site Tools


31-c-i-i-v-m-la-gi

Cái Đôi Vàm là một thị trấn thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Đây cũng là thị trấn huyện lỵ của huyện Phú Tân.

Thị trấn có diện tích 19,09 km², dân số năm 1999 là 15.700 người,[1] mật độ dân số đạt 822 người/km².

Địa giới hành chính thị trấn Cái Đôi Vàm:

  • phía Đông giáp xã Tân Hải và xã Gạch Chèo
  • phía Tây giáp biển Tây
  • phía Nam giáp xã Nguyễn Việt Khái
  • phía Bắc giáp xã Tân Hải

là thị trấn ven biển đồng thời là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của Huyện Phú Tân. Thị trấn gồm có 7 khóm, 4 ấp. Tổng diện tích tự nhiên là 2363,3 ha, dân số 3926 hộ với 15.596 khẩu; có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là dân tộc Kinh, Hoa, và Khmer trong đó dân tộc thiểu số 192 hộ với 855 người. Ngành nghề chủ yếu là khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Trụ sở hành chính đường Nguyễn Việt Khái, khóm 1 đối diện bến xe Cái Đôi Vàm

  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[3] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập thị trấn Cái Đôi Vàm của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
31-c-i-i-v-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)