User Tools

Site Tools


31-c-i-d-u-la-gi

Cái Dầu là một thị trấn thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thị trấn Cái Dầu có diện tích 6,39 km², dân số năm 1999 là 17.971 người,[1] mật độ dân số đạt 2812 người/km².

Cái Dầu nằm cặp Quốc lộ 91, phía Đông giáp xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân (ngăn cách bởi sông Hậu), phía Tây và phía Nam giáp xã Bình Long, phía Bắc giáp xã Vĩnh Thạnh Trung. Có cả thảy 6 ấp là: Bình Hòa, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Bình Nghĩa, Vĩnh Lộc.

Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; và là một địa bàn đông dân cư, bao gồm nhiều dân tộc: người Kinh chiếm 98,2%, dân tộc Khmer chiếm 0,05%, dân tộc Hoa chiếm 1,93%.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú, thì hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Cái Dầu là 30,1 triệu/ người/ năm, sản lượng lương thực 288 kg/ người, có 06/06 ấp được công nhận ấp văn hóa và giữ vững trong nhiều năm liền, có chợ Cái Dầu là chợ lớn nhất huyện,...Trong tương lai, Cái Dầu tiếp tục phát huy lợi thế của mình trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ, trong đó phải kể đến loại hình khu dân cư kết hợp với thương mại, kinh doanh dịch vụ [3].

31-c-i-d-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)