User Tools

Site Tools


31-c-h-xi-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-h-xi-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá hổ Xiêm</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Datnioides microlepis</​b></​i>​) là một loài cá sinh sống ở Thái Lan. Chúng có các sọc màu đen và vàng chạy dọc theo cơ thể và nằm xen kẽ nhau, đồng thời vây lưng của chúng có chứa nhiều gai nhọn.<​sup id="​cite_ref-Alderton_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span id="​M.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_th.C3.ADch_h.E1.BB.A3p_trong_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n_nu.C3.B4i_l.C3.A0m_c.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Môi_trường_thích_hợp_trong_điều_kiện_nuôi_làm_cảnh">​Môi trường thích hợp trong điều kiện nuôi làm cảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Loài cá này sống ở nước ngọt hay nước lợ với độ pH thích hợp nhất là 7,6–8,0 cùng nhiệt độ chừng 22–26 °C (72–79 °F). Cá hổ Xiêm là loài săn mồi - tức chúng sẽ "làm thịt"​ những con cá nhỏ hơn mà chúng bắt gặp. Nên cho chúng ăn các loại thực phẩm tươi sống cũng như đông lạnh. Kích cỡ của cá hổ trong điều kiện nuôi cảnh không lớn như trong điều kiện tự nhiên, nhưng với chiều dài lên tới 24 inch (61 cm) trong tự nhiên thì trong điều kiện nuôi nhốt chúng cũng khá là lớn - điều này có nghĩa là cần một cái bể cá to để chứa chúng.<​sup id="​cite_ref-Alderton_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Cá hổ Xiêm bắt nguồn từ lưu vực sông Chao Phraya ở miền trung tâm Thái Lan. Tuy nhiên trong tự nhiên chúng đã bị tuyệt chủng do nạn đánh bắt quá mức để nuôi làm cảnh cũng như làm nguồn thực phẩm. Từng có một món cá hổ được bán với giá 1000 Mỹ kim trong một nhà hàng nhằm phục vụ cho các thực khách thuộc giới thượng lưu. Cục Ngư nghiệp Thái Lan (<​i>​Department of Fisheries in Thailand</​i>​ - DOF) có thực hiện một chương trình nhân giống cá hổ, tuy nhiên kết quả còn tương đối hạn chế.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (November 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010185306
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.366 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1703/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18490/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1514/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2473/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 289.784 ​     1 -total
 + ​38.52% ​ 111.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​22.77% ​  ​65.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.47% ​  ​65.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.58% ​  ​39.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation_needed
 + ​11.51% ​  ​33.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.31% ​  ​32.783 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.17% ​  ​32.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​10.08% ​  ​29.206 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  6.81%   ​19.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​863967-0!canonical and timestamp 20181010185305 and revision id 23691653
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-h-xi-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)