User Tools

Site Tools


31--c-xu-n-ph-ng-la-gi

Đức Xuân là một phường của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Đông giáp phường Huyền Tụng.
  • Nam giáp xã Nông Thượng và các phường Xuất Hóa, Phùng Chí Kiên.
  • Tây giáp các phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu.

Phường Đức Xuân có diện tích 5,57 km², dân số năm 1999 là 5.121 người,[2] mật độ dân số đạt 919 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, phường Đức Xuân có diện tích 4,62 km², dân số khoảng 5.602 người, mật độ dân số đạt 1.213 người/km².[3] Đức Xuân là phường trung tâm của thành phố và có tuyến quốc lộ 3 chạy qua địa bàn. Sông Cầu tạo thành ranh giới tự nhiên phía Bắc của phường.

Phường Đức Xuân được chia thành các tổ dân phố: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10, 10B, 11A, 11B, 11C, 12.

31--c-xu-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)