User Tools

Site Tools


31--c-xu-n-h-a-an-la-gi

Đức Xuân là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Xuân có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 chỉ là 435 người.[1], mật độ dân cư đạt 21,59 người/km².

Xã Đức Xuân được chia thành 4 xóm: Lũng Thốc-Pò Rùng, Lũng Rì, Lũng Duốc, Ca Rài.

Trên địa bàn xã Đức Xuân có núi Kéo Khao và Kéo Tắt.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31--c-xu-n-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)