User Tools

Site Tools


31--c-v-n-la-gi

Đức Vân là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thượng Ân, xã Bằng Vân.
  • Đông giáp xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng).
  • Nam giáp xã Thượng Quan, xã Vân Tùng.
  • Tây giáp xã Vân Tùng.

Xã Đức Vân có diện tích 28,7 km², dân số năm 1999 là 1404 người,[1] mật độ dân số đạt 49 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Đức Vân có diện tích 28,48 km², dân số khoảng 1496 người, mật độ dân số đạt 52,5 người/km².[3] Đức Vân có quốc lộ 3 chạy qua địa bàn và là điểm đầu của tuyến tỉnh lộ 209. Xã có suối Bản Chang ở phía tây, tạo thành hồ Bản Chang ở đoạn thượng nguồn, phía đông của xã là các khe suối nhỏ hợp thành suối Bằng Khẩu.

Xã Đức Vân được chia thành các thôn bản: Nặm Làng, Quan Làng, Tặc, Duồi, Phiêng Nhượng, Chang, Đăm, Nưa Phia.

31--c-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)