User Tools

Site Tools


31--c-ninh-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-ninh-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​d
 +</p>
 +<​p><​b>​Đức Ninh Đông</​b>​ là một phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Đức Ninh Đông có diện tích 3,14 km², dân số năm 2004 là 5037 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1604 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p><​b>​Bộ máy lãnh đạo</​b>​
 +</p>
 +<​table><​tbody><​tr><​td>​
 +<​p><​b>​Họ và tên</​b>​
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<​p><​b>​Chức danh</​b> ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Hoàng Mạnh Châm
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Đặng Ngọc Thất
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<p>P. Bí thư Thường trực ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Hoàng Thị Hoà
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<p>P. Chủ tịch HĐND phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Bùi Minh Triển
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Bùi Hồng Quân
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<p>P. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Bùi Quang Vinh
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<p>P. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Bùi Thị Thê
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Chủ tịch UBMT phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<​p>​Bùi Ngọc Quýt
 +</p>
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường ​
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Người phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới, Quảng Bình) có gốc gác ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hoá, Thái Bình... di cư vào Đồng Hới từ hơn 400 năm trước. Phường nằm trên mảnh đất dài, như ngón chân con chim khổng lồ duỗi ra. Nhiều người nói vui là có lẽ do vậy nên người Đức Ninh Đông mới có tiếng nói tựa như... chim hót,hoặc nhanh như rồng bày.
 +</​p><​p>​Ngay người Đức Ninh Đông cũng thừa nhận là họ nói rất nhanh. Họ phát âm chuẩn nhiều từ, ngữ âm, thổ âm nhưng nó hơi nặng một tí, khi nói lại lên bổng xuống trầm, nhấn mạnh những lời nói đúng của mình. Nhưng nếu hai người Đức Ninh Đông nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài địa phương khác dù có lắng tai nghe cũng không hiểu.
 +</​p><​p>​Những người lão làng và sống lâu năm ở làng này nói, người phường Đức Ninh Đông, giải thích người địa phương này nói không đúng được các chữ có từ đứng đầu như s,tr, d... Với các từ này họ sẽ nói sang th, t, r. Hoặc chữ l, n thì nói như một số tỉnh phía bắc sang n, l. Thanh ngang nhiều lúc họ phát âm như thanh huyền, như không thành ra khồng, ăn thành ằn, ba thành bà... Ngược lại, trong một số trường hợp, đôi khi chữ có thanh huyền họ phát âm ra thành thanh ngang, như ngày lại nói thành ngay,​tương tự như các tỉnh giáp thủ đô hoặc là thủ đô.
 +</​p><​p>​Chữ có dấu hỏi, dấu ngã là khó nói nhất nên người dân thường phát âm chữ hỏi thành ra lơ lớ giữa hoi, hói, hòi, hoặc chữ ngủ nghe na ná chữ ngù, ngũ, ngụ... như đang luyến láy một nốt nhạc. Bởi vậy, người Đức Ninh Đông đi ra khỏi làng hoặc khi tiếp xúc với người khác thường chuyển sang nói bằng giọng Bắc, hay giọng các địa phương khác ở Đồng Hới. Người đi làm việc cho Nhà nước, hay đi làm ăn xa cũng phải vậy để giao tiếp được dễ dàng hơn.
 +</​p><​p>​Nhưng dù có đi xa, người Đức Ninh Đông luôn ý thức giữ gìn giọng nói của mình. Nhà bà Hoàng Thị Hường (81 tuổi) nằm sát ngay ranh giới hai phường Đức Ninh Đông và Nam Lý (thuộc phường Nam Lý) và chỉ cách nhau cái ngõ nhỏ. Vậy nhưng chưa bao giờ bà quên giọng nói gốc gác Đức Ninh Đông của mình. Khi "​sang"​ giao thương, giao dịch làm ăn với người Nam Lý bà nói giọng Nam Lý, về nhà bà lại nói với cháu con giọng gốc của mình. "Quê ai nói giọng quê đó.
 +</​p><​p>​Nghiên cứu về văn hóa dân gian, ông Nguyễn Văn Tăng, nguyên chánh văn phòng Hội Di sản văn hóa văn nghệ tỉnh Quảng Bình,cho rằng trong từng vùng đất vẫn có nhiều giọng nói, lẫn lộn và xen kẽ nhau...Theo gia phả của người Đức Ninh Đông, họ di cư từ phía Bắc vào, mang theo thổ ngữ của vùng đất mà họ sống từ xa xưa. Đã bao đời họ sống giữa lòng thành phố Đồng Hới nhưng vẫn giữ được tiếng nói và ngôn ngữ gốc, điều đó cho thấy tính bền vững của ngôn ngữ gốc.
 +</​p><​p>"​Khi đi làm ăn xa, phải giữ được tiếng nói, ngôn ngữ riêng của mình, nếu mất đi họ sẽ mất gốc. Sự gắn kết cộng đồng của người nơi này rất chặt chẽ, tính quần cư của họ rất cao. Đó là yếu tố quan trọng để họ có tiếng nói khác lạ với xung quanh như hiện giờ",​ ông Tăng giải thích.
 +</​p><​p>​Theo nguồn sưu tầm: HK
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011011407
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.215 seconds
 +Preprocessor visited node count: 890/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36610/​2097152 bytes
 +Template argument size: 872/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1766/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.247 ​     1 -total
 + ​66.63% ​ 110.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.92% ​ 100.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.56% ​  ​35.633 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.82% ​  ​31.101 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.61% ​  ​22.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.85%   ​16.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.94%   ​13.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_&#​272;&#​7891;​ng_H&#​7899;​i
 +  6.83%   ​11.293 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.05%    9.990      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243878-0!canonical and timestamp 20181011011407 and revision id 40662395
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-ninh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)