User Tools

Site Tools


31--c-la-la-gi

Đức La là một xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Đức La có diện tích 3,36 km², dân số năm 1999 là 1658 người,[1] mật độ dân số đạt 493 người/km².

Thôn: Đông Đoài, Quyết Tiến

31--c-la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)