User Tools

Site Tools


31--c-l-m-la-gi

Đức Lâm là một xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Đức Lâm có diện tích 6,19 km², dân số năm 1999 là 5610 người,[1] mật độ dân số đạt 906 người/km².

Xã Đức Lâm có hai đường quốc lộ QL 8A và QL 15A đi qua, Xã gồm 3 làng: Văn Lâm, Ngọc Lâm, Thượng Ích. Tại đây có ngôi chùa Hoa Lâm Ngự Tự.

31--c-l-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)