User Tools

Site Tools


31--c-h-p-la-gi

Đức Hợp là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã Đức Hợp có diện tích 7,66 km², dân số năm 1999 là 7467 người,[1] mật độ dân số đạt 975 người/km².

Xã gồm 11 thôn có các thôn như sau:

  • Các thôn ngoài đê sông Hồng gồm có: Bông Ngoại, Tam Đa, Sòi,Đức ninh,xã tây
  • Các thôn trong đê gồm có: Bông Thượng, Bông Hạ, Đổng Thượng, Đồng Hạ, An Lạc
31--c-h-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)